0505529008

Olen 48-vuotias sosiaalityöntekijä, filosofian ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Opiskelen Tampereen yliopistossa ja valmistun lokakuussa 2020 psykoterapeutiksi. Suuntaukseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Mikäli olet kiinnostunut/hakeutumassa Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan, lue lisää Palvelut-välilehdeltä.


Terapeuttina olen empaattinen, helposti lähestyttävä ja huumorintajuinen. Periaatteenani on asettaa terapiatyölle yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet, jotka hän kokee omien arvojensa mukaisiksi ja mielekkäiksi. Käytän työssäni myös hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä ja olen kiinnostunut skeematerapian menetelmien soveltamisesta terapiatyössä, mikäli koen asiakkaan hyötyvän siitä.


Olen työskennellyt muun muassa aikuissosiaalityössä sekä mielenterveyskuntoutujien ja päihteidenkäyttä-jien omaisten parissa. Valkeakosken kaupungin A-klinikan sosiaalityöntekijänä olen toiminut vuodesta 2014 alkaen, joten myös erilaisten riippuvuuksien hoito on minulle tuttua.